Generalforsamling 2024

EMCC Danmark afholder generalforsamling d. 27. februar 2024 online fra 19.00 – 20.30, hvor vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab*
  4. Forelæggelse af handlingsplan
  5. Fastsættelse af budget og kontingent*
  6. Indkomne forslag
  7. Resultat af valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt
 

*) Disse vil blive udsendt før deltagelsen.

Efter tilmelding udsender vi

·        endelig dagsorden 3 uger før

·        mødelink ca 1 uge før generalforsamlingen:

Download referat fra generalforsamlingen