Kernekompetencer og Code of Ethics

Et stærkt fagligt og etisk fundament for din coaching eller mentoring-praksis

EMCC’s faglige og etiske fundament ligger til grund for alt, hvad vi arbejder med – uanset om det er akkreditering af uddannelser, individuelle akkrediteringer eller vores arbejde med, hvad der er god professionel praksis.

Det er altid mennesker, det handler om, og derfor vil vi i EMCC arbejde hårdt for at sikre transparens, faglighed og ordentlighed i alle typer af professionelle dialoger og relationer.

To centrale afsæt for at arbejde ud fra en stærk faglig og etisk position er vores “Kernekompetencer” og “Global Code of Ethics”, som du kan læse mere om og downlade neden for.

EMCC's 8 kernekompetencer

Formålet med kernekompetencerne er at give et fagligt billede og understøttelser af af en mentor/coachs kompetencer på fire forskellige niveauer. 

Dette skal hjælpe mentorer/coaches med at forstå, hvad der med rimelighed kan forventes af en professionel praksis og træningsudbydere med at vurdere effektiviteten og fagligheden af deres uddannelser, når de tilbydes deltagere.

Kompetenceindikatorerne er eksempler på adfærd eller principper inden for coaching og mentoring-professionen, der opfylder de otte kompetencekategorier, ligesom grundlaget i individuelle akkrediteringer tillader en EMCC Assessor at evaluere en mentor/coachs kompetenceniveu.

På denne måde udgør kernekompetencerne en transparent og fagligt funderet struktur, hvorfra individer og uddannelser kan evaluere sig selv og bruger det som afsæt for udvikling og ansvarliggørelse.

Læs kernekompetencerne her:

EMCC Global Code of Ethics - Etisk kodeks for professionelle udøvere

Det Globale Etiske Kodeks beskriver en etisk ordentlig praksis inden for coaching, mentoring og supervision samt hæver standarderne for praksis blandt deres medlemmer. 

Den blev oprindeligt skabt af to professionelle sammenslutninger i februar 2016 – Association for Coaching (‘AC’) og EMCC, og flere organisationer har sidenhen tilsluttet sig.

 

Kodeksets bredere sigte er at informere og støtte den professionelle praksis hos både medlemmer af de underskrivende organisationer samt bidrage til et fælles etisk sprog for alle, der arbejder med professionelle samtaler.

Endeligt er kodekset et håndgribeligt dokument, der i dilemmaer eller tvivlsspørgsmål kan guide professionelle i deres konkrete praksis.

Aktiviteter og events til dig!

Vi offentliggør løbende nye webinarer og events, og du kan her gå på opdagelser i de kommende aktiviteter - vi glæder os til at se dig!

Nyt supervisionsforløb

Vi starter et nyt supervisionsforløb op for medlemmer af EMCC Danmark med opstart i efteråret - læs mere her

Nyt 5 Day Challenge forløb

Vi gennemfører et nyt 5 Day Challenge-forløb, hvor du kan erhverve dig en individuel akkreditering (EIA) fra d. 14-18. august

Mød den nye bestyrelse '23-24

Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse - mød os her og ræk endeligt ud, såfremt du har idéer, kommentarer eller forslag