OM EMCC

Dit nære fællesskab med global forankring

European Mentoring and Coaching Council Danmark er et fagligt fællesskab, der arbejder for at promovere, opstille standarder og arbejde for transparens og god etisk praksis inden for professionelle dialoger.

Vi er 10 bestyrelsesmedlemmer, der på et frivilligt basis arbejder med at drive faglige dagsordener inden for Coaching, Mentoring og Supervision og vi vælges for 2 år ad gangen. 

EMCC har globalt set eksisteret siden 1992 og har i dag langt over 10.000 medlemmer i hele verden. Den danske bestyrelse blev etableret i 2007 og vi samarbejder tæt med EMCC Global, ligesom vi har etableret et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande. 

EMCC Danmark understøtter og indeholder særligt fire målgrupper, hvor vi arbejder for transparens, kvalitetsstandarder og en god etisk praksis:

  • Aftagere af professionelle samtaler, der ansætter og gør brug af professionelle coaches, mentorer og supervisorer.
  • Udbydere af uddannelser, der tilbyder (eller ønsker at udbyde) akkrediterede coaching-, mentoring og supervisionsuddannelser
  • Forskere, der udvikler ny viden og forskning omkring professionelle dialoger og deres rolle i ledelse og organisationer.
  • Professionelle coaches, mentorer og supervisorer, der ønsker at holde sin faglighed ved lige samt dokumentere sine kompetencer og faglige integritet.

 

Vi er glade for, at du har fundet vores faglige fællesskab her – og du er velkommen i vores fællesskab om professionelle dialoger.

Vi henvender os til individer og organisationer, der ønsker at være en del af et nationalt, nordisk og globalt fagligt fællesskab for professionelle, der arbejder med coaching, mentoring eller supervision.

Som medlem af EMCC Danmark bliver du en del af et fællesskab, hvor faglig integritet, udvikling og gennemsigtighed er nøgleordene. Vi inviterer løbende til gratis webinarer, supervision, konferencer og deler viden og forskning fra vores Nordiske og globale netværk og tilbyder desuden deltagelse i særlige events som vores populære 5 Day Challenge, hvor du kan få en individuel akkreditering (EIA).

Som medlem kan du videre vise din tilknytning til EMCC med logoer og herigennem også synliggøre, at du efterlever EMCC Global Code of Ethics,

Nyt supervisionsforløb

Vi starter et nyt supervisionsforløb op for medlemmer af EMCC Danmark med opstart i efteråret - læs mere her

Webinarer i efteråret

Vi offentliggør løbende nye webinarer, som du kan deltage i som medlem af EMCC Danmark - vær med og bliv inspireret!

Nyt 5 Day Challenge forløb

Vi gennemfører et nyt 5 Day Challenge-forløb, hvor du kan erhverve dig en individuel akkreditering (EIA) fra d. 14-18. august

Mød den nye bestyrelse '23-24

Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse - mød os her og ræk endeligt ud, såfremt du har idéer, kommentarer eller forslag