Uddannelser

Vælg en akkrediteret udbyder

Det kan være svært at navigere i det store udbud af uddannelser inden for coaching, mentoring og supervision.

EMCC anbefaler, at du vælger en udbyder med en akkrediteret uddannelse, hvilket er din garanti for, at forløbet lever op til EMCC Globals kvalitetsstandarder samt indeholder EMCC’s kernekompetencer og er i overensstemmelse med Global Code of Ethics. Samtidig kan du med en certificering fra en akkrediteret udbyder tilvælge en individuel akkrediteret (EIA) i kombination med din uddannelse.

Neden for kan du se en oversigt over danske udbydere af coaching og supervisionsuddannelser, som er akkrediteret hos EMCC Global, samt hvilket niveau de er akkrediteret på.

Udbyderne er oplistet efter alfabetisk rækkefølge

Akkrediterede danske udbydere

Nyt supervisionsforløb

Vi starter et nyt supervisionsforløb op for medlemmer af EMCC Danmark med opstart i efteråret - læs mere her

Webinarer i efteråret

Vi offentliggør løbende nye webinarer, som du kan deltage i som medlem af EMCC Danmark - vær med og bliv inspireret!

Nyt 5 Day Challenge forløb

Vi gennemfører et nyt 5 Day Challenge-forløb, hvor du kan erhverve dig en individuel akkreditering (EIA) fra d. 14-18. august

Mød den nye bestyrelse '23-24

Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse - mød os her og ræk endeligt ud, såfremt du har idéer, kommentarer eller forslag