Interesseret i Mentoring og Coaching? EMCC tilbyder et gratis medlemskab til studerende!

Vi i EMCC’s bestyrelse vil gerne invitere dig til et gratis studenter-medlemskab i EMCC Danmark (European Mentoring and Coaching Council). Medlemsskabet vil være gratis indtil du er blevet færdig med dine studier.

EMCC Danmark arbejder intensivt på at fremme feltets professionaliseringsbestræbelser og sætter høje standarder for etiske retningslinjer samt akkrediteringer og certificeringer. Vi vil gerne give dig mulighed for at lære EMCC at kende og få gavn af EMCC’s mange gratis aktiviteter og muligheder for netværksdannelse. Herunder f.eks.

-          Arrangementer med respekterede teoretikere og praktikere

-          Netværksaktiviteter der giver berøringsflader til både teoretikere, udbydere og aftagere.

-          Konferencer og artikelkonkurrencer der giver let adgang til formidling og afprøvning af forskningsmæssige pointer og - ikke mindst – priser til de bedste bidrag. 

Et EMCC medlemskab vil give dig et indblik i ”hvad der rør sig” hos forskere, udbydere og aftagere, det være sig såvel praktisk, metodisk og teoretisk. Se mere under Medlemskab

For at aktivere dit gratis medlemskab skal du sende en mail (vedlagt en kopi af dit studiekort samt forventet afslutningsdato på din uddannelse) til eiv@djoef.dk og anføre alle dine kontaktoplysninger.  Hvis du kender andre studerende med samme interesse så må du meget gerne fortælle dem om vores tilbud.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen,

Carsten Agerlin, Bestyrelsesformand EMCC Danmark