På disse sider kan du læse om bøger om emner, der grænser op til mentoring og coaching og som kan give inspiration ind i disse felter. Bøgerne er skrevet af EMCCs medlemmer. Har du selv skrevet bøger om sådanne emner, og er du medlem af EMCC, kan du få dine bøger omtalt her.

 

Social kapital i organisationer - ledelse, kommunikation og samarbejde

Af Heidi Graff og Hanne V. Moltke

Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning og erfaring viser, at medarbejdernes trivsel øges, samtidig med at effektiviteten højnes, når der arbejdes bevidst med social kapital.  

Bogen giver bl.a. inspiration til coaching af teams og indeholder en stor viden om forskning i, hvad der får teams til at fungere.

I forhold til individuel coaching giver bogen inspiration til at coache i forhold til coachees bidrag til kerneopgaven - og hvilke legitime krav coachee i den forbindelse kan stille til sine omgivelser - for bedst at lykkes i forhold til kerneopgaven

Hvad gemmer sig bag begrebet ’social kapital’, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – på alle niveauer?

Disse og mange andre spørgsmål belyses i Social kapital i organisationer, hvor social kapital knyttes til den systemiske tanke. Gennem en inspirerende blanding af teori og praksisfortællinger viser bogen nye veje til at arbejde anderledes med kerneopgaven.  

Social kapital i organisationer henvender sig til ledere på alle niveauer, specialister, konsulenter samt medarbejdere, der ønsker en dybere forståelse af begrebet social kapital og dets anvendelsesmuligheder.

Forfatterne tager livtag med begrebet social kapital og gør det praksisnært. Hvis du kun skal læse én bog om begrebet i år, så er det denne!
- Jens Kristian Pedersen, direktør og partner i Public Funk


Det er berigende at læse en ledelsesbog som bruger ord som tillid, respekt og samarbejde oftere end ord som mål og resultater. Budskabet om at sammenhængskraft i vores organisationer er en forudsætning for produktivitet kunne ikke være mere aktuelt. Læs den langsomt - det fortjener den!
- Kristian Kreiner, professor, Copenhagen Business School

Bestil den her: http://dpf.dk/produkt/bog/social-kapital-organisationer