På disse sider kan du finde bøger om mentoring, skrevet af EMCCs medlemmer.

Er du medlem, og har du selv skrevet bøger eller artikler om coaching, mentoring eller tilgrænsende emner, kan du få dem omtalt her.

Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer

Mentorprogrammer er kommet på dagsordenen hos virksomheder og organisationer i arbejdet med at udvikle og fastholde ledere såvel som medarbejdere. Mentorprogrammer er ligeledes blevet populære til at støtte mange forskellige målgrupper i forhold til uddannelse, fastholdelse på arbejdsmarkedet og integration.

Denne bog samler og formidler viden om mentorprogrammer i virksomheder og organisationer med fokus på at etablere programmer, som giver forretningsmæssig mening – og som giver udbytte til virksomheden og deltagerne. Bogen indeholder en struktureret gennemgang af, hvilke overvejelser en organisation bør gøre i forbindelse med beslutningen om etablering af et mentorprogram samt en konkret beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af design på mentorprogrammer.

Bogens 7 cases – Danfoss, DJØF, Finanssektorens Uddannelsescenter, Innovasjon Norge, Københavns Kommune, Rambøll Management Consulting og Spar Nord Bank – giver eksempler på, hvordan mentorprogrammer kan gennemføres med forskellige formål og med forskelligt udbytte for den enkelte. Bogens grundlæggende fundament er desuden koblet op til den hidtil største undersøgelse af mentorprogrammer i Skandinavien – gennemført af bogens forfattere.
http://kmpplus.dk/forlag/boger/mentorprogrammer-i-virksomheder-og-organisationer/