På disse sider finder du bøger om coaching, som er skrevet af EMCCs medlemmer. Har du selv skrevet bøger om coaching, og er du medlem af EMCC, kan du få dine bøger omtalt her.

Systemisk coaching

Af Asbjørn Molly (red.)Hanne V. Moltke (red.)Jesper Jørvad,Kim Martin NielsenLars Munch SvendsenMorten ZiethenPer Møller Janniche

Systemisk coaching har et budskab til alle, der arbejder professionelt med samtaler. Bogen handler om at klargøre de rammeforståelser, kommunikationen skal foregå inden for

Den systemiske tilgang til coaching flytter fokus fra individ til relationer og fra problem til muligheder. Bogen vejleder coachen i at gøre samtalepartneren bevidst om, at der er flere tilgange til et givet ønske eller problem. Det betyder, at nye perspektiver og muligheder skabes. Det systemiske kombineres med den anerkendende grundtanke, at der altid er ressourcer til stede, og at de udgør afsættet til coachingen.

Den systemiske og anerkendende teori foldes ud i bogen, der også har kapitler om løsningsfokuseret, værdsættende og narrativ tilgang og om "meningskoordinering", (CMM – Coordinated Management of Meaning) der er et af kommunikationsteoriens nyere bidrag, som kan tilføre samtaler helt nye vinkler. Der gives mange konkrete eksempler på, hvordan de forskellige tilgange kan skabe muligheder i samtalen.

Bogen gennemgår systematisk forskellige spørgsmålstyper, der skaber bevægelse i samtalen, og som får fokuspersonen til at reflektere over forskellige muligheder og perspektiver. Der veksles mellem praktiske eksempler, spørgsmålstyper, teori og refleksion over hvilken rolle teori og etik spiller i den praktiske tilgang til coachingsamtalen.

Systemisk coaching er en grund- og inspirationsbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i deres professionelle arbejde med samtaler og coaching.

Illustreret af Tove Krebs Lange.

Se Indholdsfortegnelse og Introduktion. Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser kan frit downloades.

Kan bestilles her: http://dpf.dk/produkt/bog/systemisk-coaching