Mentoring eller coaching - udnyt styrken i begge roller

af medlemskonsulent i FSR, Danske revisorer, Henrik Schrøder og professor ved Syddansk Universitet Bent Warming Rasmussen

Coaching og mentoring er to roller, som har hver sin særegne tilgang til at hjælpe mennesker med at realisere sig og nå sine mål. Rollerne adskiller sig overordnet set ved graden af uligheden i relationen, fokus under forløbet, varigheden af relationen og temaet. Begge roller indeholder særegne styrker og der er en del litteratur om rollerne, som holder fast ved, at de holdes adskilte. Budskabet i denne artikel er dog, at der i klinisk praksis i mange tilfælde kan opnås fordele ved at kombinere rollerne. Artiklen er baseret på både litteratur om rollerne og vore kliniske erfaringer. Yderligere perspektiveres til væsentlige etiske aspekter for hjælpearbejdet som coach og mentor. .... Læs artiklen skrevet af medlemskonsulent i FSR, Danske revisorer, Henrik Schrøder og professor ved Syddansk Universitet Bent Warming Rasmussen her