Medlemskab af EMCC

Individuelt medlemskab: 1500 kr pr. navngivent medlem pr. år: Forskere, konsulenter, coaches, mentorer, ledere, projektledere, HR konsulenter og ledere, studerende samt alle, som ønsker aktivt at deltage i erfaringsudveksling og fortsat udvikling af kvalitet på markedet, kan blive medlemmer af  EMCC.

Virksomhedsmedlemskab - 2700 pr. år giver anledning til 3 navngivne medlemskaber og flere kan tegnes for 900 kr pr. yderligere person pr. år. 

Alle private og offentlige virksomheder, private og offentlige uddannelsesinstitutioner, konsulenthuse og andre virksomheder, som ønsker at deltage aktivt i erfaringsudveksling, inspiration og fortsat kvalitetsudvikling på markedet kan blive medlemmer af EMCC.

Deltagere i EMCCs konference i oktober 2013

Deltagere i EMCCs konference i oktober 2013

Alle medlemmer af EMCC forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler, klageprocedurer samt øvrige retningslinjer og politikker, som foreningen beslutter.

Medlemskab for studerende: Gratis

EMCC’s bestyrelse inviterer alle studerende med interesse for coaching og mentoring disciplinerne til et gratis medlemskab. Medlemsskabet vil være gratis indtil du er blevet færdig med dine studier og muliggør gratis deltagelse i de fleste arrangementer og nedsat pris for resten. Hvis du kender andre studerende med samme interesse, må du meget gerne fortælle dem om vores tilbud. Se, hvordan du aktiverer dit gratis studentermedlemskab her:

Gratis studentermedlemskab

Medlemsfordele:

 

Nationalt

I Danmark afholder vi løbende arrangementer,  hvor vi sætter fokus på mentoring og coaching, formidler ny viden og forskning, drøfter kvalitet samt skaber rum for at netværke.

Den årlige generalforsamling og konference er årets begivenhed, hvor vi samler både medlemmer og gæster til et større arrangement med internationale og danske indlægsholdere samt nyt om foreningens liv og levned.

Vi udsender løbende nyhedsmail med nyt om mentoring og coaching.

Vi sætter løbende fokus på temaer, så som forskning, kvalitet og akkreditering for at fremme forståelse for coaching og mentoring i Danmark.

 

Internationalt

EMCC støtter forskning i kvalitet og kompetencer.

Den årlige konference samler deltagere fra hele verden.

Alle papers fra de årlige konferencer vil blive tilgængelige for medlemmerne på denne hjemmeside.

EMCC udgiver "International Journal of Mentoring and Coaching".

Der udsendes jævnligt internationale nyhedsmail med nyt fra medlemslandene og det internationale arbejde.