Koala

Koala

Bestyrelsen har lavet en plan for medlemsaktiviteter både for i år og for næste år. Så vi har gjort rigtigt meget for, at du kan opleve, at du får noget for dit medlemsgebyr. Vi har kommunikeret om de planlagte aktiviteter både på hjemmesiden www.emcc-dk.dk og på vores gruppe på Linked In.

Som det fremgår dér, har der allerede i årets løb været flere spændende aktiviteter du har kunnet medvirke i. Alligevel synes vi at årskonferencen skal være noget særligt.

Alt tyder på, at vores aktivitetsudvalg har gjort det igen ved at vælge emnet Nærvær i distancen. Både med organisatoriske ændringer - der gør at færre skal lede flere, med CSR – der gør vi skal bruge mindre tid på rejseaktivitet, med globaliseringen – der gør at gør at du er leder for medarbejdere på flere geografiske destinationer, og med de virtuelle løsninger – der gør det muligt at lede og at gennemføre mentoring og coaching på distancen er spørgsmålet i stigende grad aktuelt. 

Igen i år vil vi med udgangspunkt i indlæg fra den ”virkelige verden” sætte emnet til debat blandt os forskere, udbydere og aftagere.

Der vil være indlæg fra Michael R. Thomsen, Work Virtuel, der vil fortælle om distanceledelse og –coaching og fra vores tidligere formand Kirsten Poulsen, KMP+ vil fortælle om distancementoring.

Debatten vil blive faciliteret af Kim Gørts, der ligesom sidste år, har lovet os at udfordre panelet blandt andet med spørgsmål fra plenum.

Må jeg foreslå, at du sætter et stort kryds i kalenderen den 25. oktober 2012. Og at du får talt med interesserede i dit netværk om arrangementet, så de også kommer.