Nyhedsbrev juli 2015 fra EMCC Danmark

Medlemsbrev – juli 2015

Kære medlem

En sommerhilsen – med de seneste nyheder

 

Læs om:

·        Bestyrelsens fokusområder

·        Input til markedsføring af din virksomhed

·        Solidarity Coaching

·        Medlemmers input om medlemsaktiviteter

·        Deltagelse i bestyrelsen – og som frivillig

·        Årskonferencen (vedhæftet invitation)

 

Bestyrelsens fokusområde

Vi har som tidligere meddelt valgt at sætte fokus på vores etiske grundlag og certificering.

Den grundlæggende tanke er, at vi gerne skabe respekt om coaching og mentoring som en profession. Og en profession kræver en ankerkendt uddannelse. 

Sidst bad vi ajourføre dine oplysninger på EMCC’s europæiske hjemmeside. Vi havde lavet en video, så du kunne se hvordan. Har du ikke allerede gjort det, vil vi anbefale dig at få det gjort.

Målet er, at få flere til at kunne skilte med deres faglige kompetencer inden for mentoring og coaching.

Vi har siden sidst uploadet flere videoer på vores hjemmeside, hvor du kan se udbydere af coaching fortælle om, hvorfor de har ladet deres uddannelse EMCC-akkreditere (EQA).

Vi har tillige uploadet videoer med Sus Desiree, der fortæller om baggrunden for, hvorfor hun har søgt om en EMCC-akkreditering af hendes coachingkompetencer (EIA). Sus er herudover selv uddannet som assessor for EMCC, dvs at Sus er en af de, der på EMCC’s vegne vurderer akkrediteringer.

 

 

Banner til markedsføring af din virksomhed

Vi har fra EMCC Europa modtaget et banner, som du kan bruge i markedsføringen af din virksomhed, når du er medlem af EMCC Danmark og overholder EMCC’s etiske regelsæt.

Du er velkommen til at benytte dette banner på dine emails og i dit markedsføringsmateriale

Hvis du er EMCC-medlem, er du velkommen til at bruge dette banner i din mailsignatur

Hvis du er EMCC-medlem, er du velkommen til at bruge dette banner i din mailsignaturSolidarity Coaching

Flere steder i Europa har EMCC taget initiativer til at tilbyde coaching til personer, der ikke har råd til coaching.  Coachingen gennemføres af trænede og gerne certificerede coaches med mere en 50 timers coachingerfaring og med supervision fra EMCC.

På den måde vil vi gerne markedsføre EMCC som en vigtig aktør og bidragsyder.

Vi arbejder pt med tanker om, hvordan vi vil kunne etablere en ordning i Danmark.

Mere om det i et kommende medlemsbrev.


Medlemmers input til medlemsaktiviteter

I sidste medlemsbrev opfordrede vi til at komme med input og ønsker til medlemsaktiviteter. Tak til alle bidragsydere.

Det er bestyrelsens ønske at involvere medlemmerne yderligere og at bruge de indkomne forslag som inspiration til planlægningen af aktiviteterne.

Her er et uprioriteret udsnit af forslag til emner:

·        Vigtige pointer fra forskningen, du som coach skal være opmærksom på

·        Mit yndlingscoachingværktøj (vidensdeling)

·        Relationer – fx mentalisering eller hjernens reaktioner på nye relationer

·        Gruppecoaching

·        Erfaringsudveksling med andre coaches

·        Casestories fra medlemmerne – for at vise forskelligheden der præger EMCC

·        Metoder og teknikker til at arbejde med fokuspersonernes forsvarsmekanismer

·        3. Generationscoaching

·        Udvikling af executive coaching i Syd-Østasien, hvor forskelle i kulturforståelse spiller en afgørende rolle

·        Samtaletekniske greb fra Cecilie Connet og Klaus Bakdahls bog ”befri samtalen”


Oplægsholdere:

Der er ønsker om at få hentet interessante navngivne kapaciteter ind – fra ind- og udland.

Antal arrangementer pr år:

2-4

Betaling ud over medlemsgebyr:

Ja. Mellem 100-500 kr. afhængig af indhold og oplægsholder

Hvor:

København og Århus

Varighed og tidspunkt:

2-4 timers varighed. Der er ikke noget entydigt billede af hvornår på dagen, det er bedst.

Betaling ved udeblivelse:

Der er en entydig melding fra respondenterne om, at udeblivelse skal koste.

Tak for gode og brugbare input. Dem vil vi glæde os til at tage udgangspunkt i.


Deltagelse i bestyrelsen – eller som frivillig medhjælper.

Har du lyst til at opstille til det kommende bestyrelsesvalg der gennemføres i forbindelse med generalforsamlingen skal du være velkommen til at rekvirere en opstillingsblanket. Vi vil glæde os til at se dig valgt ind i vores aktive bestyrelsesarbejde.

Vi har løbende brug for frivillige hænder, der har lyst til at tage en tjans med foreningens arbejde. Har du lyst og interesse – men måske ikke til en bestyrelsespost -  hører vi gerne fra dig. Skriv til mig på ca@as3.dk

Årskonferencen

I vores forening har vi en unik mulighed for at høre hvad der rør sig på forskningsområdet inden for coaching og mentoring. Derfor har vi valgt at lade input fra netop forskningsområdet være et tema på årets konference. Vi vil som så ofte før, blande input, oplæg, diskussioner med livlig deltager aktivitet.

Må vi bede dig i god tid om at sætte et kraftigt og højt prioriteret kryds i kalenderen.

Mange deltagere på tidligere konferencer har peget på, at det ville være interessant at have taget en bekendt med.

Vi ønsker os, at denne konference bliver den, hvor du medbringer en deltager mere ud over dig selv.

Mere om konferencen samt tilmeldingslink finder du her

På gensyn til konferencen – og  fortsat rigtig god sommer

Med venlig hilsen

Carsten Agerlin

Formand