Coachende lederskab i SAS

26. august 2015: Arrangement v.
Niels Dalhoff
LEAN partner & Performance Leadership
SAS

Udfordring:

Med udgangspunkt i SAS stærkt stigende konkurrencesituation og kravet om at eksekvere SAS 4X Strategy, blev Performance Leadership Programmet initieret. Målet var at transformere ledelseskulturen i virksomheden til højere grad af eksekvering og resultatskabelse  - og i transformationsprocessen samtidig genere ROI på min. 1:5, igennem optimering af virksomheden.

 Arbejdsmetode:

’Glocal’ tilgang hvor indsatsen tilpasses delorganisationer og ledergruppers behov. Gennemført i ’tracks’ (projekter) med en dedikeret taskforce på 5 – 6 coaches. Princip væk fra ’klasseværelset’ og ud i ’driften’. I hvert ’track’ coaches fra VP- til driftslederniveau.

 Leverancer:

¡  Assessment af lederskab, samt forretningsanalyse (4 lens analysis) der resulterer i et forbedringskatalog, samt tilhørende resultatkontrakt.

¡  Målrettet lederudvikling og –træning (OJT), herunder træning i coachende lederskab.

¡  LEAN træning og udrulning af SAS performance management.

¡  Forretningsforståelse  (mindset vedr. cost/benefit og business case tænkning)

¡  Intensiv ’lederskygning’ og coaching af lederne på alle niveauer

 Resultat:

Ledernes anvendelse af tid i ’driften’ kraftigt øget, samt lederadfærd mere fokuseret på forretning og resultatskabelse . ROI langt over det forventede. I visse tilfælde 1:20 = reducering af enhedsomkostning på 35%.  Kraftig ’pull-effekt’ fra organisationen for hjælp til yderligere udvikling og forbedring.

Implementeringshastigheden af LEAN og performance management kraftigt eskaleret.