EMCCs generalforsamling 31. oktober 2013

Generalforsamling

Hermed indkaldelse til vores årlige generalforsamling, der vil blive gennemført umiddelbart inden EMCCs årskonference:

Torsdag den 31. oktober fra kl. 9.30 – 10.30

I DJØF’s lokaler, Gothersgade 129, København

Du tilmelder dig til generalforsamlingen:  klik her og  tilmeld dig

Dagsordenen vil være helt ifølge vedtægterne, som betyder:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  1. Godkendelse af regnskab
  1. Forelæggelse af      handlingsplan
  1. Fastsættelse af budget      og kontingent
  1. Indkomne forslag
  1. Resultat af valg af      bestyrelse
  1. Valg af revisor og      revisorsuppleant
  1. Eventuelt

Inden generalforsamlingen vil du som medlem modtage årsberetning, regnskab og budget.

Tilmelding til generalforsamlingen - klik her og  tilmeld dig

Har du tilmeldt dig årskonferencen? Se program og tilmeld dig her