EMCC Danmarks årskonference 31. oktober 2013: På jagt efter det konkrete i coaching og mentoring

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. oktober 2013 kl. 10.30-16

Tilmelding her 

’Jagten på det konkrete i coaching og mentoring’

Virksomheder skal kunne eksekvere og omstille sig i en grad, vi ikke før har oplevet. Begreber som Performance Management, Performance Leadership, KPI’er, Enablers, Scorecard, LEAN osv. bliver ofte forbundet med coaching og krav om konkrete og målbare resultater. Krav der retter sig mod både ledere og medarbejdere om at optimere de daglige præstationer.

Samtidig er coaching og mentoring blevet set som almene kompetencer og beskrevet i generelle termer, så det er blevet uklart, hvad der er konkret, og hvilket udbytte det kan give.

På årets konference vil vi gå på jagt efter det konkrete i coaching og mentoring. Vi vil belyse det fra tre vinkler. Netop de tre vinkler som vores medlemsskare repræsenterer. Forskere, udbydere og aftagere.

Kan en akkreditering og certificering medvirke til at imødekomme aftagernes krav om det konkrete – og om at professionelle samtaler skal være let forståelige  og omsættelige?

Udbyderne ved jo, at de professionelle samtaler virker, men har måske svært ved at ’føre bevis’ for de konkrete resultater, og dermed gøre det attraktivt for aftagerne?

Er forskernes arbejde med at undersøge og skabe teorier, som grundlag for professionelle samtaler, gearet til at møde kravene fra aftagerne om det konkrete – at det er forståeligt, operationelt og attraktivt?

Mød op og deltag!

Tilmelding her