STAFETTEN er givet videre

P. har haft ledende stillinger i en global virksomhed og er en af dem, som bliver sagt op i forbindelse med en omfattende reorganisering. P. har været ansat i virksomheden i 15 år. Han får tilbudt et genplaceringsprogram, som han tilslutter sig. En del af programmet er otte samtaler á en time fordelt over tre måneder. Vi afstemmer forventninger og bliver enige om et coachingforløb. Ved det første møde viser det sig, at P. har det svært med opsigelsen, som har overrasket ham. Han forsikrer mig om, at han ikke har økonomiske bekymringer. Til gengæld bekymrer det ham, at han identificerer sig meget med virksomheden og den prestige, som for ham er forbundet med at være ansat et sådant sted. Han udtrykker, at han har brug for at skabe orden i tanker og følelser og tale om sin ansættelse, og hvad der gik forud for opsigelsen, før han kan koncentrere sig om at definere og søge nye karrieremuligheder. Sammen at gå på opdagelse i det arbejde, som har betydet så meget for ham og stadigvæk gør, giver ham mulighed for at fortælle om den del af hans identitet, som er knyttet til virksomheden. Gennem vores dialog leder han efter en mening med opsigelsen og etablerer den skridt for skridt. Nu kan vi fokusere mere på, hvad der betyder noget for ham her og nu og i fremtiden, og hvilke livs- og arbejdsværdier han sætter pris på. Det leder os frem til at arbejde med de forestillinger, som P. har om sit kommende arbejde. De antager mere og mere form, og P. vil nu gerne udarbejde en karriereplan. Indtil nu har P. arbejdet med iver og nysgerrighed, men efterhånden daler energien, og jeg beder om et timeout og gør ham opmærksom på, hvad jeg iagttager. Han er glad for, at jeg tager det op og siger, at han føler en træthed, som kommer bag på ham. P. understreger, at han har fået et godt fundament for at søge det kommende job. Vi dvæler lidt ved hans træthedsfølelse, og han indleder næste samtale med at sige, at han ønsker sig en pause fra 'job og karriere'. Han spørger, om vi kan gå videre med en anden dagsorden, som han har opdaget, at han har negligeret i mange år og som ligeledes vil have betydning for hans kommende jobsøgning, nemlig at reflektere over personlig udvikling, livet og andre mål. Vi har cirka halvdelen af forløbet tilbage.

 

Dilemma: Ovenstående er udtryk for coachingforløb, hvor coachee'en undervejs ønsker at gå i en anden retning end det, der er aftalt mellem virksomheden, coachee og coach. Det er især et dilemma, når den betalende part er en anden end coachee'en. Skal coachen opfylde coachee'ens ønske og dermed måske ikke opfylde målet for genplaceringsforløbet eller hellere understrege for coachee'en, at de resterende samtaler skal have det kommende job som udgangspunkt med fare for et mere asymmetrisk forhold til følge? Skal aftalen genforhandles? Skal coachen foreslå coachee'en at tage de ønskede emner op med en anden coach?

Permalink

Published on by frank stott.

No Comments

Følg med i STAFETTEN

En ny måde at lære om EMCCs etiske kodeks, EMCCs bestyrelse starter STAFETTEN, med et dilemma, som kommenteres af den næste i STAFETTEN, som dernæst kommer med sit dilemma.

På den måde kommer vi igennem en række af EMCCs etiske regler/guidelines, på en interaktiv måde.

Første dilemma:

Jeg har i de sidste 6 måneder coachet en fyr, der har opsøgt mig, fordi han slås lidt med selvværd og mindreværdskompleks. Jeg var skeptisk fra start, da jeg synes, det lyder lidt mere som et problemkompleks, der kalder på en terapeut. Vi har haft nogle meget gode samtaler, og jeg har holdt mig meget på værdisiden og ikke gravet i fortiden. Han siger, at det er værdifuldt for ham, men på vores sidste session har han fortalt mig, at han også er startet i terapiforløb. Jeg har spurgt ham, om vi så ikke skal sætte vores forløb på standby, så længe han er i terapi. Det siger han nej til. Men jeg ser to ting i en fortsat snak: er der ved at være skabt et afhængighedsforhold? Skal jeg holde fast i, at jeg ikke skal coache ham nu?

Vi håber i vil tage godt imod det og kommentere livligt på de sociale medier:

LinkedIN og Facebook

God sommer og god fornøjelse.

Permalink

Published on by frank stott.

1 Comment

Nyhedsbrev juli 2015 fra EMCC Danmark

Medlemsbrev – juli 2015

Kære medlem

En sommerhilsen – med de seneste nyheder

 

Læs om:

·        Bestyrelsens fokusområder

·        Input til markedsføring af din virksomhed

·        Solidarity Coaching

·        Medlemmers input om medlemsaktiviteter

·        Deltagelse i bestyrelsen – og som frivillig

·        Årskonferencen (vedhæftet invitation)

 

Bestyrelsens fokusområde

Vi har som tidligere meddelt valgt at sætte fokus på vores etiske grundlag og certificering.

Den grundlæggende tanke er, at vi gerne skabe respekt om coaching og mentoring som en profession. Og en profession kræver en ankerkendt uddannelse. 

Sidst bad vi ajourføre dine oplysninger på EMCC’s europæiske hjemmeside. Vi havde lavet en video, så du kunne se hvordan. Har du ikke allerede gjort det, vil vi anbefale dig at få det gjort.

Målet er, at få flere til at kunne skilte med deres faglige kompetencer inden for mentoring og coaching.

Vi har siden sidst uploadet flere videoer på vores hjemmeside, hvor du kan se udbydere af coaching fortælle om, hvorfor de har ladet deres uddannelse EMCC-akkreditere (EQA).

Vi har tillige uploadet videoer med Sus Desiree, der fortæller om baggrunden for, hvorfor hun har søgt om en EMCC-akkreditering af hendes coachingkompetencer (EIA). Sus er herudover selv uddannet som assessor for EMCC, dvs at Sus er en af de, der på EMCC’s vegne vurderer akkrediteringer.

 

 

Banner til markedsføring af din virksomhed

Vi har fra EMCC Europa modtaget et banner, som du kan bruge i markedsføringen af din virksomhed, når du er medlem af EMCC Danmark og overholder EMCC’s etiske regelsæt.

Du er velkommen til at benytte dette banner på dine emails og i dit markedsføringsmateriale

Hvis du er EMCC-medlem, er du velkommen til at bruge dette banner i din mailsignatur

Hvis du er EMCC-medlem, er du velkommen til at bruge dette banner i din mailsignaturSolidarity Coaching

Flere steder i Europa har EMCC taget initiativer til at tilbyde coaching til personer, der ikke har råd til coaching.  Coachingen gennemføres af trænede og gerne certificerede coaches med mere en 50 timers coachingerfaring og med supervision fra EMCC.

På den måde vil vi gerne markedsføre EMCC som en vigtig aktør og bidragsyder.

Vi arbejder pt med tanker om, hvordan vi vil kunne etablere en ordning i Danmark.

Mere om det i et kommende medlemsbrev.


Medlemmers input til medlemsaktiviteter

I sidste medlemsbrev opfordrede vi til at komme med input og ønsker til medlemsaktiviteter. Tak til alle bidragsydere.

Det er bestyrelsens ønske at involvere medlemmerne yderligere og at bruge de indkomne forslag som inspiration til planlægningen af aktiviteterne.

Her er et uprioriteret udsnit af forslag til emner:

·        Vigtige pointer fra forskningen, du som coach skal være opmærksom på

·        Mit yndlingscoachingværktøj (vidensdeling)

·        Relationer – fx mentalisering eller hjernens reaktioner på nye relationer

·        Gruppecoaching

·        Erfaringsudveksling med andre coaches

·        Casestories fra medlemmerne – for at vise forskelligheden der præger EMCC

·        Metoder og teknikker til at arbejde med fokuspersonernes forsvarsmekanismer

·        3. Generationscoaching

·        Udvikling af executive coaching i Syd-Østasien, hvor forskelle i kulturforståelse spiller en afgørende rolle

·        Samtaletekniske greb fra Cecilie Connet og Klaus Bakdahls bog ”befri samtalen”


Oplægsholdere:

Der er ønsker om at få hentet interessante navngivne kapaciteter ind – fra ind- og udland.

Antal arrangementer pr år:

2-4

Betaling ud over medlemsgebyr:

Ja. Mellem 100-500 kr. afhængig af indhold og oplægsholder

Hvor:

København og Århus

Varighed og tidspunkt:

2-4 timers varighed. Der er ikke noget entydigt billede af hvornår på dagen, det er bedst.

Betaling ved udeblivelse:

Der er en entydig melding fra respondenterne om, at udeblivelse skal koste.

Tak for gode og brugbare input. Dem vil vi glæde os til at tage udgangspunkt i.


Deltagelse i bestyrelsen – eller som frivillig medhjælper.

Har du lyst til at opstille til det kommende bestyrelsesvalg der gennemføres i forbindelse med generalforsamlingen skal du være velkommen til at rekvirere en opstillingsblanket. Vi vil glæde os til at se dig valgt ind i vores aktive bestyrelsesarbejde.

Vi har løbende brug for frivillige hænder, der har lyst til at tage en tjans med foreningens arbejde. Har du lyst og interesse – men måske ikke til en bestyrelsespost -  hører vi gerne fra dig. Skriv til mig på ca@as3.dk

Årskonferencen

I vores forening har vi en unik mulighed for at høre hvad der rør sig på forskningsområdet inden for coaching og mentoring. Derfor har vi valgt at lade input fra netop forskningsområdet være et tema på årets konference. Vi vil som så ofte før, blande input, oplæg, diskussioner med livlig deltager aktivitet.

Må vi bede dig i god tid om at sætte et kraftigt og højt prioriteret kryds i kalenderen.

Mange deltagere på tidligere konferencer har peget på, at det ville være interessant at have taget en bekendt med.

Vi ønsker os, at denne konference bliver den, hvor du medbringer en deltager mere ud over dig selv.

Mere om konferencen samt tilmeldingslink finder du her

På gensyn til konferencen – og  fortsat rigtig god sommer

Med venlig hilsen

Carsten Agerlin

Formand


Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

EMCC's summer news letter

 

The Summer 2015 edition of the EMCC Newsletter is now available to read or download from EMCC's international website.

 

In this edition:

 • Everywhere you turn you hear on the television or read in the newspapers about Greece - well here's your opportunity to find out what is going on in EMCC Greece and then read an article about Solidarity Coaching in Greece and how they're trying to make a difference
 • Read the mid-year review from the EMCC International President of EMCC and her president's portfolio
 • See who was awarded an EIA or EQA in April-June 2015 and who has been awarded our first ESIA accreditations
 • Catch up with what's been happening in Marketing and read the reflections of Vice-president Marketing on his 250 days in the role
 • Find out how we can do more in Standards - with your help!
 • Read the farewell from the out-going Vice-president Research and his look back at his three years as VP
 • Then read an interview with our new Vice-president Research - just 20 days into his role - and hear about his background, what his plans are for EMCC Research and find out about his personal motivations and what drove him to take on the VP Research role
 • Browse through an interview with the Director of Marketing and Communications in EMCC United Kingdom
 • Read a review of our 5th Research Conference in Warsaw just ended in June and hear more about our 22nd Annual Conference in Istanbul in November
 • And lots more.....

 

Click here to access the newsletter

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Find en coach/mentor - eller opret dig selv som coach/mentor - og få adgang til internationalt stof

NYE VIDEOER PÅ EMCC.DK

Nye videoer på emcc.dk guider dig til at finde coaches/mentorer, oprette dig selv som coach/mentor og der er også en vejledning til at logge på og finde internationalt sto

Læs mere

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Coachende lederskab i SAS

26. august 2015: Medlemsarrangement: Coachende lederskab i SAS: Med udgangspunkt i SAS stærkt stigende konkurrencesituation og kravet om at eksekvere SAS 4X Strategy, blev SAS' Performance Leadership-program initieret. Målet var at transformere ledelseskulturen i virksomheden til højere grad af eksekvering og resultatskabelse  - og i transformationsprocessen samtidig genere ROI på min. 1:5, igennem optimering af virksomheden. Hør om resultaterne....

Læs mere

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Få forsmag på EMCC-årskonferencen den 30. okt her

Mentoring - coachingens slægtning, coachingens forfader eller coachingens fremtid?

Se programmet her

Tilmeld dig her: https://da.surveymonkey.com/s/Aarskonference_2014

Få forsmag på EMCC-årskonferencen den 30. oktober om mentoring her - og se fotos af dem her:

Om de 4 indlægsholdere

 René Vedø, Managing Partner i Acumen Consulting

 Tidligere Direktør, Senior Vice President og Executive Vice President i virksomheder som DONG Energy, Nesa, Group4Falck, Falck, ISS, ØK, og stor bestyrelseserfaring fra flere virksomheder i ind -og udland.

Igennem årene har jeg været heldig at få mulighed for at være medspiller i organisations- og lederudvikling, og har brugt mit mentorskab til at påvirke udvikling af andre. I min rolle som mentor søger jeg at anvende min egen ”erfaringsbank” til fordel for andre ledere. Jeg lægger vægt på at balancere imellem at støtte og udfordre, samt give feedback. Det handler ofte om at tilføre struktur for støtte af den personlige udvikling – og så lytte og anerkende.

På konferencen den 30. oktober vil jeg fortælle mere om hvordan jeg arbejder.

 

John Leary-Joyce, John Mentor  

John is founder and CEO of the Academy of Executive Coaching, an entrepreneurial leader and mentor to many coaches starting up their coaching business. He teaches and trains coaches and mentors with an innovative approach to differentiating between them. As past president of EMCC UK his focus was making Mentoring more central. A very experienced presenter he has led international workshops and webinars on coaching and mentoring to thousands of participants.

  

Gitte Thomsen er frivillig mentor i Greve til to unge piger på 18 og 23 år.

 Min baggrund er meget alsidig, men med nogle få ord kan nævnes regnskab, Hypnose-psykoterapeut, coach og omsorgsklovn.

Jeg møder den unge, hvor han/hun er i livet og tager udgangspunkt herfra.

Vigtigt for mig er, at være i øjenhøjde med den unge, så vi gensidigt kan respektere hinanden og dermed skabe en god grobund for et samarbejde.

 

Kirsten M. Poulsen, Direktør og Management Konsulent for KMP+

 Kirsten M. Poulsen, Direktør og Management Konsulent for KMP+ samt ekstern lektor på CBS, har igennem mange år opbygget en særlig viden om mentorprogrammer. Senest er denne viden formidlet gennem bogen ”Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer”, DJØF Forlag, og i efteråret udkommer 2. udgave af bogen ”Mentor+Guiden – om mentorskab og en-til-en-relationer”, som er blevet en klassiker for både mentorer og mentees i mentorprogrammer i Danmark og Norge. Kirsten rådgiver omkring design og implementering af mentorprogrammer, uddanner mentorer, mentees og programledere samt har udviklet en række koncepter til at accelerere og evaluere læringsprocessen i mentoring.

 

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Stem til bestyrelsesvalget i EMCC - se kandidater her

Stem til bestyrelsesvalget i EMCC

Så er det tid til at gøre din indflydelse gældende ved at markere, hvem du synes der skal indgå i bestyrelsen for EMCC Danmark.

Du kan stemme på 4 personer – fordi der i år er 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

 Du kan se de opstillede på vedhæftede beskrivelse af kandidaterne her

 Benyt dette link for at komme frem til din ”stemmeseddel”: https://da.surveymonkey.com/s/Bestyrelsesvalg_2014

Dit valg er vigtigt for vores arbejde. På forhånd tak for din medvirken. 

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Generalforsamling og spændende årskonference 30. oktober 2014

Årskonference i EMCC Danmark 30/10 kl. 9.40-16.00 om mentoring og coaching. Konferencen er åben for alle. Afholdes hos AS3, Fanøgade 15, 2100 Kbh Ø

Se programmet her

- tilmeld dig her: https://da.surveymonkey.com/s/Aarskonference_2014

NB Gratis for medlemmer. Deltagelse for ikke-medlemmer: 500 kr (incl. forplejning) Early-bird rabat på 250 kr: ved tilmelding senest den 15/10.

Hvis du også vil deltage i generalforsamlingen kl. 9.30-10.30, så tilmeld dig her:

https://da.surveymonkey.com/s/Generalforsamling_2014

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Ny artikel om mentoring og coaching

Skal mentoring og coaching holdes adskilt? Det argumenterer megen litteratur for. EMCC præsenterer en ny artikel, hvis forfattere ikke nødvendigvis abonnerer på dette synspunkt.

Se Artikler

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

EMCC-arrangementer 2014

Datoer for EMCC-arrangementer 2014: Arrangementerne holdes, hvis intet andet er anført, i DJØF, Gothersgade 131, klokken 17.15-19.15. Detaljeret indhold og tilmeldingsoplysninger meldes ud, når vi nærmer os det enkelte arrangement.

Kommende arrangementer:

30. oktober 2014 - Generalforsamling og spændende årskonference i EMCC Danmark

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling kl. 9.30-10.30, Tilmelding https://da.surveymonkey.com/s/Generalforsamling_2014 NB afholdes Fanøgade 15, 2100 Kbh Ø

ÅRSKONFERENCE 2014

Årskonference kl. 10.40-16: Tema Mentoring og afgrænsning til coaching. Forskellige mentorprogrammer fra Post Danmark, DJØF samt oplæg ved John Leary-Joyce, president for EMCC i UK. NB Dette arrangement afholdes hos AS 3 Fanøgade 15, 2100 Kbh Ø  Tilmelding: https://da.surveymonkey.com/s/Aarskonference_2014

Du inviteres hermed til en temadag om etik mandag den 17. november fra kl. 09.00 - 15.30.

 TEMADAG OM ETIK mandag den 17 november kl. 9-15.30 (I samarbejde med ICF). NB bemærk sted: AS3, Fanøgade 15, 2100 Ø

God coaching er baseret på god etik. Men hvad er god etik egentlig og hvordan praktiseres det i et samtalerum fuld af organisatoriske dilemmaer? Kan der eksempelvis opstå situationer hvor bundlinien (organisationens eksistens) vægter højere end hensynet til den enkelte eller omvendt? Kom og deltag på en spændende temadag, hvor etik og coaching debatteres i en historisk og nutidig sammenhæng med deltagelse af forskere, aftagere og udbydere af coaching. Bliv inspireret og inspirer andre. Kom hjem med nye forståelser og et bredere syn på betydningen af at handle etisk som coach". 

Arrangementet er gratis for alle og afholdes i A3's lokaler, Fanøgade 15, 2100 København Ø.

Tilmelding til https://da.surveymonkey.com/s/EMCC_ICF_Temadag_171114_Etik

 

4. december 2014: Forskning i effekten af coaching. Hvornår er der størst effekt af coaching - hvad siger forskningen?. Ved Morten Bertelsen, Copenhagen Coaching Centre

Tidligere arrangementer:

27. marts 2014: Mentoring v/ Kirsten Poulsen, KMP Plus

4. juni 2014: ETIK i coaching NB 9-15.30 GRATIS FOR ALLE (udskudt)

12. juni 2014: Certificering og akkreditering v/ bestyrelsesmedlem Else Iversen, Djøf og Copenhagen Coaching Centre

 28. august 2014 Autentisk ledelse - coaching med brug af heste v/ Vibeke Andersen fra ISAR.DK

18., september 2014: Coaching til resultatskabelse. SAS og Post Danmark, der anvender coaching til resultatskabelse ved udviklings- og forandringsprocesser - fortæller om deres overvejelser I forbindelse med valg af coaches og tilgange. Vært: Niels Dalhoff, SAS

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Om EMCC - video med EMCC President Lise Lewis

Om EMCC - video med EMCC President Lise Lewis

Hør EMCC-præsident Lise Lewis fortælle om EMCC og EMCCs processer

Læs mere

Published on by Hanne V. Moltke. Source.

No Comments

Inspirationsarrangementer 2014

Kommende insprationsarrangementer bliver afholdt den

 • 29. april 2014 kl. 17.15-19.15 hos Djøf, Gothersgade 131, Kbh K. Vært: Else Iversen - tilmelding på mail eli@copenhagencoaching.dk senest den 27. april: 
 • Kære Medlem

  Så holder vi atter inspirationsaften i EMCC. En aften, der er åben for, at du kan komme og få input til det, der optager dig lige nu – både det, du er begejstret for, og det du synes, du hænger fast i.

  Jeg har fornøjelsen af at være vært. Vi sætter dagsordenen, når vi er samlet og hører, hvad der rør sig blandt os. For at spille ud med, hvad jeg selv er optaget af lige nu, så er det begreberne tillid og dialogisk kapacitet.

  Det sker den 29. April i Djøf, Gothersgade 129, gæstekantinen kl. 17.00-19.00. Tilmelding til mig – senest dagen før på eli@copenhagencoaching.dk .

  Else Iversen
 • 1. oktober 2014 kl. 17.15-19.15 hos Djøf, Gothersgade 131, Kbh K. Vært: Kit Kringelbach
 • - tilmelding på mail kontakt@kitkringelbach.dk senest den 29. september
 • 12. November 2014 kl. 17.15-19.15 hos AS3, Fanøgade 15, 2100 Kbh Ø, Vært: Carsten Agerlin
 • - tilmelding på mail ca@as3.dk senest den 10 november

  Læs mere om ideen med disse arrangementer under punktet inspirationsmøder

Det oplevede deltagere på tidligere arrangementer:

Tak for en meget fin og vel arrangeret aften, som i den grad har inspireret mig til at reflektere videre over de emner, vi har berørt. Sådan en aften viser, hvor givende det er at mødes og udveksle standpunkter og erfaringer til konkret brug for den enkelte. Aftenen har levet op til sit navn, fordi der her opstod et nyt rum, hvor forskellige ideer kunne mødes, afprøves og nye ideer til en praksis har haft mulighed for at opstå. Jeg kan kun anbefale en fortsættelse.Birgit Troelsch, deltager på Inspirationsarrangement 20/11-2013

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Medlemsarrangement om mentorprogrammer den 27. marts 2014

Medlemsarrangement: Hør om mentorprogrammer og stift bekendtskab med Mentor+spillet

 Mentorprogrammet i CA a-kasse - og brugen af Mentor+Spillet

 v/ Inger Svensson, CA a-kasse, & Kirsten M. Poulsen, KMP+

CA a-kasse  har nu i flere år har arbejdet med mentorprogrammer for at udvikle medlemmerne, skabe netværk på tværs af alder og uddannelse samt for at løfte medlemmernes markedsværdi - og samtidigt skabe større værdi i medlemskabet.

Til arrangementet i EMCC Danmark  vil oplægsholderne fortælle om, hvorledes CA a-kasse gennem flere samtidige mentorprogrammer skaber bro mellem "young professionals" og erfarne ledere og specialister fra mange forskellige virksomheder og således hjælper medlemmerne til at skabe nye relationer, som også kan bidrage til flere jobmuligheder. Kirsten M. Poulsen og Inger Svensson  vil give et indblik i matchningsprocessen, markedsføringsprocessen og selve design og implementering - og de vil præsentere deres erfaringer med, hvad der skal til for at optimere resultaterne for deltagerne - både mentorer og mentees.

Samtidigt vil de give en "prøvesmagning" på Mentor+Spillet, som er et involverende læringsværktøj til træning af mentorer og mentees, som bidrager til at skabe enkle peer supervisions processer, og som skaber den røde tråd i mentorprogrammerne gennem at definere og konkretisere "Mentors mange roller". Mentor+Spillet og konceptet bag er udviklet af Kirsten M. Poulsen og anvendes af både Danfoss, Nordea, Accura, Aalborg Universitet, Universitetet i Oslo m.fl.

Dette arrangement vil være interessant for alle, som interesserer sig for mentorskabet enten som mentor eller som ansvarlig for et mentorprogram. Desuden henvender det sig til alle, som interesserer sig for deres egen karriere, og for hvordan at være mentor eller at få en mentor kan medvirke til karriere- og kompetenceudvikling.

NBNB Arrangementet foregår klokken 17.15-19.15 hos AS3, Fanøgade 13 på Østerbro (bemærk ændring fra Djøf i Gothersgade, hvor vi normalt afholder arrangementer).

Arrangementet er gratis for medlemmer

Tilmelding: https://da.surveymonkey.com/s/270314_Mentoring

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Inspirationsværksted 26 februar 2014 kl. 17-19

Kom til inspirationsværksted d.26.februar!

EMCC holder Inspirationsværksted den 26/2  kl. 17-19 hos DJØF, Gothersgade 133• 1123 København K. Vært: Bestyrelsesmedlem i EMCC Claus Bjørnelund, Forsvaret. Der vil være kaffe, te og lidt frugt eller sødt undervejs.

Kom og del med andre medlemmer, hvad du særligt er optaget af i din coaching/mentoring-praksis lige nu:

 • Program: Præsentationsrunde
 • Korte møder med andre medlemmer: Hvad er du optaget af lige nu?
 • Vi finder sammen et emne, eller en særlig coaching vi stiller skarpt på.
 • Værten har forberedt et oplæg om coachingens historie som vi eventuelt kan fordybe os i. Vi laver evt. en coaching i plenum på baggrund af emnet og diskuterer derefter forskellige perspektiver og muligheder på dette.

Kom og vær med!  Alle får lejlighed til både at lytte og dele viden.

Alle medlemmer er velkomne.  Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig til Claus Bjørnelund på bjornelund@samtaenkning.dk senest på dagen klokken 12.

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Genoplev årskonferencen 2013 i videoglimt

Hørte du et spændende indlæg på årskonferencen? Måske er dele af det fastholdt her. Få et indtryk af indhold, stemning og af den atmosfære, der prægede EMCCs årskonference i november 2013: Klik her 

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Inspirationsværksted for EMCC-medlemmer onsdag den 20. november 2013

EMCC holder inspirationsværksted for medlemmer onsdag den 20. november klokken 17-19. Inspirationsværkstedet er et medlem-til-medlem-arrangement, hvor scenen er sat for at møde andre medlemmer og vende dilemmaer og udfordringer. Hvor de almindelige EMCC-medlemsarrangementer typisk har en oplægsholder, der fortæller om egne erfaringer, er inspirationsværksteder lejligheder, hvor medlemmer kan tale om egen praksis. Læs mere og tilmeld dig inspirationsmødet den 20/11  her 

Læs mere

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Vellykket 2013-konference om jagten på det konkrete i coaching og mentoring

Deltagerne i EMCCs konference om jagten på det konkrete i coaching og mentoring fik emnet belyst fra mange sider - oplægsholdere var James Høpner, udviklingschef i Praktiserende Lægers Organisation og forfatter til flere bøger om ledelse om tendensers kommen og gåen, Hanne V. Moltke, manager i Rambøll-Attractor om hvordan tal kan være støttepiller eller snubletråde i coaching og mentoring, 

Læs mere

Published on by Hanne V. Moltke. Source.

No Comments

Vinderartikel i EMCCs artikelkonkurrence 2013: 3D-coaching

Læs vinderartiklen af EMCCs artikelkonkurrence 2013.

Læs om 3D-coaching og dobbeltkontingens og om et coaching-kit, der kan bruges til systemiske og narrtive samtaler her

Permalink

Published on by Hanne V. Moltke.

No Comments

Jagten på det konkrete i coaching

Tilmeld dig EMCCs årskonference d. 31/10 ved at klikke her. 

Dagens program er følgende

10.30  -  Intro v. Carsten Agerlin & Kim Gørtz

10.45  -  James Høpner: 'Når pendulet svinger'  

11.15    -  Pause

11.30   -  Hanne V. Moltke: 'Tal som støttepiller eller snubletråde i coaching og mentoring'

12.00  -   Frokost

12.45  -  Asbjørn Molly interviewes af Kim Gørtz om hvad forsking overhovedet kan bruges til i Jagten på det konkrete

13.15   -   VP, Chief controller Operation Jan Sigudur Christensen: 'Hvilken rolle spiller coaching i SAS og hvad efterspørges?'

14.00  -  Opsamling på aftager, udbyder og forsker med overgang til 3D v. Kim Gørtz

14.10   -  Prisoverrækkelse

14.20  -   Pause

14.30  -  3D Fremlæggelse

15.00  -  3D coaching kit øvelse

15.45   -  Evaluering/opsamling

16.00   -   Afslutning v. Carsten Agerlin & Kim Gørtz

Permalink

Published on by Viktor Joensen.

No Comments