Vinderartiklen i artikelkonkurrencen 2011 kan læses her:

Hermeneutisk coaching – eller om at være på vej til sproget

Ved: Ulla Thøgersen og Morten Ziethen

Artikel præmieret i forbindelse med EMCC´s priskonkurrence 2011

 

Med denne artikel er det vores ønske at beskrive, hvorledes vi, med afsæt i vores ’klassiske’ fagfilosofiske forskning i den tyske filosof Martin Heideggers sene tænkning, er i gang med at udvikle en ny tilgang til coaching, som vi indtil videre og i mangel på bedre har valgt at betegne ’hermeneutisk coaching’.1

Dernæst en kontekstualiserende kommentar til teksten og os selv som forfatterteam: Vores samarbejde er opstået gennem vores begges engagement som undervisere på Aalborg universitets masteruddannelse i organisatorisk coaching. Ulla som lektor i filosofi ved institut 10, Aalborg universitet, og Morten som erhvervsphd-studerende og konsulent i Rambøll Management-Attractor. Dette dobbelte organisatoriske tilhørsforhold har samtidig betydet, at vi har udviklet ’konceptet’ med henblik på meget forskellige fora/kunder:

1) Forskningsfeltet omkring coaching/praktisk filosofi,

2) studerende på universitet,

mortenziethen.jpg

3) kursister hos Attractor og

4) mennesker, der enten søger coaching hos en privat udbyder

 (in casu Attractor) eller studerende, der søger vejledning. I forlængelse heraf er artiklen bygget op på den måde, at vi i del 1 placerer os selv i det coachingteoretiske felt ved at redegøre for, hvad det er, vi finder så interessant hos den sene Heidegger, mens vi i del 2 beskriver en case, som vi bruger til at præsentere ’produktet’, vi er ved at udvikle, for i del 3 at se på, hvad dette produkt så ’kan’ både set fra et udbyder- og modtagerperspektiv........... Læs hele artiklen ved at klikke her:

Dernæst en kontekstualiserende kommentar til teksten og os selv som forfatterteam: Vores samarbejde er opstået gennem vores begges engagement som undervisere på Aalborg universitets masteruddannelse i organisatorisk coaching. Ulla som lektor i filosofi ved institut 10, Aalborg universitet, og Morten som erhvervsphd-studerende og konsulent i Rambøll Management-Attractor. Dette dobbelte organisatoriske tilhørsforhold har samtidig betydet, at vi har udviklet ’konceptet’ med henblik på meget forskellige fora/kunder:

1) Forskningsfeltet omkring coaching/praktisk filosofi,

2) studerende på universitet,

3) kursister hos Attractor og

4) mennesker, der enten søger coaching hos en privat udbyder

 (in casu Attractor) eller studerende, der søger vejledning. I forlængelse heraf er artiklen bygget op på den måde, at vi i del 1 placerer os selv i det coachingteoretiske felt ved at redegøre for, hvad det er, vi finder så interessant hos den sene Heidegger, mens vi i del 2 beskriver en case, som vi bruger til at præsentere ’produktet’, vi er ved at udvikle, for i del 3 at se på, hvad dette produkt så ’kan’ både set fra et udbyder- og modtagerperspektiv........... Læs hele artiklen ved at klikke her: