Coaching

Coaching er en ikke-beskyttet titel og coachingprofessionen bestrides af mange forskellige coaches. EMCC ønsker at højde standarden og kvaliteten ved at samle forskere, studerende, udbydere og aftagere af coaching i en fælles organisation - og samtidig at fremme akkreditering og certificering af uddannelser og coaches. Dette kvalitetsløft skal gerne sikre, at mennesker, der ønsker at uddanne sig som coaches, kan finde akkrediterede uddannelser, som kvalitetskontrolleres af eksterne organer - og at aftalere af coaching har mulighed for at efterspørge certificerede og akkrediterede coaches.

EMCC forsøger at orientere om den nyeste forskning og udbyder selv priser for at stimulere til formidling af forskningsresultater og erfaringer med coachingpraksis så bredt som muligt

   Spændende forskning i coaching på Aalborg Universitet

   Aalborg Universitets nye tidsskrift coachingpsykologi behandler emner inden for coaching

   Tidsskriftet kan downloades på

   www.coachingpsykologi.org

Indholdsfortegnelse nr 2:

Artikler på dansk

Tredje generations coaching – en invitation til nytænkning og faglig udvikling 11

Af Reinhard Stelter

Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens? 27

Af Lillith Olesen Løkken og Ole Michael Spaten

Gentagelse vs. Genbeskrivelse. Om forholdet mellem instrumentelle og artistiske praksisser 33

Af Jacob Storch og Morten Ziethen

Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere 41

Af Ole Michael Spaten

Coaching Psykologisk Teknik / Metode sektion

Multimodal Afslapning 63

Af Stephen Palmer

Modeller til coaching psykologi i Danmark 67

Af Ole Michael Spaten, Anna Imer, og Stephen Palmer