Social kapital i organisationer - ledelse, kommunikation og samarbejde

Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning og erfaring viser, at medarbejdernes trivsel øges, samtidig med at effektiviteten højnes, når der arbejdes bevidst med social kapital.  

Bogen giver bl.a. inspiration til coaching af teams og indeholder en stor viden om forskning i, hvad der får teams til at fungere.

I forhold til individuel coaching giver bogen inspiration til at coache i forhold til coachees bidrag til kerneopgaven - og hvilke legitime krav coachee i den forbindelse kan stille til sine omgivelser - for bedst at lykkes i forhold til kerneopgaven

Hvad gemmer sig bag begrebet ’social kapital’, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – på alle niveauer?

Disse og mange andre spørgsmål belyses i Social kapital i organisationer, hvor social kapital knyttes til den systemiske tanke. Gennem en inspirerende blanding af teori og praksisfortællinger viser bogen nye veje til at arbejde anderledes med kerneopgaven.  

Social kapital i organisationer henvender sig til ledere på alle niveauer, specialister, konsulenter samt medarbejdere, der ønsker en dybere forståelse af begrebet social kapital og dets anvendelsesmuligheder.

Forfatterne tager livtag med begrebet social kapital og gør det praksisnært. Hvis du kun skal læse én bog om begrebet i år, så er det denne!
- Jens Kristian Pedersen, direktør og partner i Public Funk


Det er berigende at læse en ledelsesbog som bruger ord som tillid, respekt og samarbejde oftere end ord som mål og resultater. Budskabet om at sammenhængskraft i vores organisationer er en forudsætning for produktivitet kunne ikke være mere aktuelt. Læs den langsomt - det fortjener den!
- Kristian Kreiner, professor, Copenhagen Business School

Bestil den her: http://dpf.dk/produkt/bog/social-kapital-organisationer 

Management by Love  

Forfatter: Birthe Osholm

I bogen Management by Love - Kærlighed som ledelsesfilosofi præsenteres kærlighed som fremtidens ledelsesfilosofi – og det gælder også i forhold til selvledelse. 

management-by-love.jpg

I arbejdslivet har vi som selvstændige og selvrealiserende medarbejdere brug for en mere ligeværdig og personligt orienteret ledelse, der tager hensyn til os som de unikke personer, vi er. Samtidig bevæger den viden og de evner, der efterspørges i fremtidens virksomheder sig kraftigt ind på det personlige domæne med ønsket om en højere grad af følelsesmæssig involvering. Dette samspil kræver en høj grad af tillid leder og medarbejder imellem og stiller derfor krav til en mere coachende ledelsesform.

I bogen hentes historier fra erhvervslivet, budskaber fra bøger og foredrag samt viden fra psykologiens, eventyrenes og myternes verden. Der præsenteres udvalgte modeller fra managementlitteraturen, og der ses på nye former for lederudvikling. Alt sammen perspektiveret ud fra egne betragtninger og erfaringer fra mange års arbejde og studier inden for ledelsesområdet og ud fra kærlighedsbegrebet.

Målet med bogen er at puste lidt ny ånd ind i ledelsesbegrebet, at give inspiration til nytænkning omkring ledelse og give mod til at lede i kærlighed til glæde for alle.

Bogen fik ved sin udgivelse megen omtale og fin kritik. Se de forskellige anmeldelser her. 

 Bogen kan bestilles på www.saxo.com

 

Kærlighed og visdom

Af Birthe Okholm

Hvordan lever man som menneske i kærlighed og visdom? Dette spørgsmål svarer Birte Osholms bog "Kærlighed og visdom" på. Den vil skabe kærlighedens velfærdssamfund. Ægte velfærd virkeliggøres nemlig først, når det er kærligheden, der sætter dagsordenen og ikke det materielle. Når indre værdier realiseres og derigennem bliver til velfærd - mellem mennesker. Med andre ord er bogen mellem linierne en kærlig kritik af vort materielle velfærdssamfund, som ikke levner kærligheden mellem mennesker mange chancer.

Fra Kierkegaards og Maslows fire stadier til Jung, Rudolf Steiner og gennem tolkninger af Ringenes Herre, grals- og riddermyter og græske myter udfolder forfatteren anvisninger på, hvordan man som menneske kan skabe balance mellem det egenrådige, selviske Ego og det mere åndeligt orienterede Selvet. Det er selvfølgelig kristendommens kærlighedsbudskab og selvbegrænsning, der er den egentlige forkyndelse, men målet er at give mennesker nutidige redskaber til at forbedre deres forhold til sig selv og derved til deres medmennesker. Med andre ord forsøger forfatteren at forklare, hvad der menes med Jesu ord:  "Du skal elske din næste som dig selv.".

At det ikke kun er det enkelte menneske, der fokuseres på, men at bogen ønsker en gennemgribende forandring af den måde, vi lever og agerer på, er afsnittet om kærlighedens betydning i erhvervslivet et bevis på. Forfatteren skriver fx følgende om kærlighedsledelse. “Det er menneskeligt orienterede arbejdsforhold, der er brug for i fremtidens drømme- og velfærdssamfund med fokus på menneskers velfærd frem for velstand. ” og ”Alt, hvad der kræves for at skabe al denne rigdom, er, at vi tager kærligheden med på arbejde, og opfatter de maskuline og feminine kvaliteter som ligeværdige med lige stor kærlighed til dem begge.” At det ikke er grebet ud i luften, bliver klart, idet forfatteren henviser til det berømte fiskemarked i Seattle, som har vendt fiasko til succes ved at benytte sig af kærlighedsledelse….

 

Den intelligente kvinde  - lad talenterne udfolde sig

Af Birthe Osholm

Mange unge, veluddannede kvinder stræber i dag efter lederposter, men støder på både indre og ydre forhindringer. Med afsæt i mytologi og filosofi beskriver forfatteren, hvordan kvinderne for at kunne realisere deres fulde potentiale må lære deres indre mand at kende og udvikle de maskuline kvaliteter handlekraft, tænksomhed, mod og visdom. Så vil de kunne berige erhvervslivet med både følelsesmæssig intelligens og intuitiv visdom og være med til at skabe en ledelsesstil baseret på kærlighed.

Men de dygtige kvinders indtog på direktionsgangene er en udfordring for mændene, og bogen beskriver, hvad disse har brug for at lære for at kunne indgå i et frugtbart samarbejde med den ny tids karrierekvinder.

Få gode råd fra unge kvinder i ledende stillinger om, hvad der skal til for at nå til tops, og bliv klogere på både kvinders og mænds muligheder for at udvikle sig. Den intelligente kvinde er forfatterens tredje bog i en serie om kærlighed og ledelse.

Den første, Management by Love – Kærlighed som ledelsesfilosofi (Aschehoug 2001) introducerede begrebet kærlig ledelse i Danmark, fik fine anmeldelser og vakte stor interesse og debat. Den anden, Kærlighed og Visdom (BoD 2007) handlede om, hvordan man som menneske kan skabe balance mellem det egoistiske Ego og det mere åndeligt orienterede Selv og få et liv i kærlighed og visdom.