Bestyrelse oktober 2015-oktober 2016

Niels Dalhoff, Dalhoff Consult – Udbyder, niels@dalhoff.dk 

Michael Bork, Rambøll – Udbyder, Michaelaxelbork@gmail.com 

Alice Jakobsen, Aalborg Universitet – forsker, ajja@hum.aau.dk 

Knud Ryom,  Københavns Universitet- forsker, knudryom@gmail.com

Jacob Sønderskov, Ranbøll Attractor - udbyder, jcbs@ramboll.dk

Jacob Sucksdorff – DONG Energy, Aftager, jacsu@dongenergy.dk 

Lone Rank, DJØF – udbyder, lor@djoef.dk

Else Iversen, DJØF - udbyder, eiv@djoef.dk

Carsten Agerlin, AS3 – udbyder, formand, carstenagerlin@gmail.com

Frank Stott -  udbyder, frank@stott.dk

Marianne Skettrup, udbyder, ms@mscoaching.dk   

 

 

Suppleanter

Tom Thinggaard Pedersen - udbyder - tom@talentspejderne.org