EMCC-arrangementer:

EMCC Konference 2016 den 27. Oktober kl. 10.00 – 16.00

Afholdes hos AS3, Fanøgade 15, 2100 KBH Ø

Professionelle samtaler skaber værdi i organisationer!

Ingen organisationer uden professionelle samtaler. Samtaler er det vigtigste ledelses- og samarbejdsredskab i organisationer i dag. I vidensamfundet er der sket en stærk specialisering af professionelle samtaleformer. Fra konfliktløsning til (selv)udvikling af medarbejderen i forlængelse af, at viden er såvel råvare som produkt. Vores påstand er, at professionelle samtaler – grebet professionelt an – også er nøglen til værdiskabelse i organisationerne.

Det mener vi fordi:

1. Den professionelle samtalepartner – hvad enten vedkommende er internt eller eksternt tilknyttet – med de otte kompetencer, der forsknings- og udviklingsmæssigt er anerkendt og ved hvordan situationen og samtalen skal føres

2. Udbyttet af professionelle samtaler skal forankres i organisationen. Derfor skal aftaler om især ekstern deltagelse i professionelle samtaler aftales grundigt. Der skal skabes sikkerhed for, at der tales om det rigtige. At perspektivet for den eller de samtaler, der gennemføres, er anerkendt af alle parter.

3. Det skal praktiseres professionelt – om det er internt eller med ekstern deltagelse. Det er nøglen til værdiskabelse.

Vil du være med til at diskutere nøglens konkrete indhold, så deltag på EMCC Danmarks konference den 27. oktober kl. 10.00-15.00 hos AS3, Fanøgade 15, 2100 Ø

Programmet ser således ud:

10.00 Velkommen og introduktion til professionelle samtaler v/Carsten Agerlin

10.20 De otte kernekompetencer hos den professionelle samtalepartner v/Alice Jacobsen, Aalborg Universitet og Knud Ryom, Københavns Universitet

10.50 Forankring af udbyttet professionelle samtaler i organisationen – præsentation af vores undersøgelse blandt store danske virksomheder v/Niels Dalhoff og Carsten Agerlin, AS3

11.30 Oplæg til workshop

12.00 Frokost

13.00 Værdiskabelse i praksis– en live workshop med dine oplevelser af, hvad der opstår som konsekvens af professionelle samtaler Vi beder dig indsende et par eksempler på, hvad du har oplevet – se nærmere nedenfor v/Jacob Sønderskov, Attractor og Else Iversen, Djøf

15.00 Perspektivering af dagens tema v/Reinhard Stelter 15.20 Tak for i dag – Carsten Agerlin

15.30 Reception med Dansk Psykologisk Forlag

Vi ønsker at arbejde konkret med det, du har erfaret i professionelle samtaler. Så send os det konkrete dilemma, du har stået i. Har du fx været teamcoach i en opgave, som viste nogle helt andre problemer, end det du blev bedt om at coache?

Har du under en mentorsamtale oplevet, at det er en helt anden type professionel samtale, der er behov for? Send dit eksempel til eiv@djoef.dk, så bruger vi det som input i workshoppen. Vi skal have det seneste den 20. okt.

TILMELDING HER:

 https://da.surveymonkey.com/r/EMCCkonference_2016


Se film fra EMCCs tidligere årskonferencer: Hør præsentationer, oplæg m.v.

Find nedenfor bl.a.:

Kort introvideo til EMCCs Årskonference

Mentoring ved Kirsten Poulsen

Social mentoring i Greve Kommune

Rene Vedøe om sit virke som coach/mentor

John Leary Joyce's indlæg - og demo om spændet mellem coaching og rådgivning

Kirsten Poulsen, KMP+ om mentoring

Om social mentoring i Greve kommune:

Rene Vedøe:

John Leary-Joyce præsentation på EMCCs 2014 årskonference

John Leary-Joyce demonstration på EMCCs årskonference 2014 - om spændet mellem coaching og rådgivning